• Facebook
  • Social
  • Twitter

Rekryteringsprocess Onehire

Vi har valt att dela upp vår rekryteringsprocess i ett antal olika delsteg som ger våra kunder en tydlig insyn i hur vi arbetar och i vilka olika faser vi befinner oss i.

Genom hela rekryteringsprocessen så sätter vi tydliga milstolpar och arbetar nära våra kunder för att ge och få så mycket information uppdraget kräver. Det är exempelvis formulering av en gemensam kravprofil, om och var en annons skall publiceras och dess utformning, val av sociala medier, inflödet av kandidater mm.  Eller om det är ett searchuppdrag riktat mot en specifik grupp kandidater som kräver mycket diskret hantering och diskretion.

Vi arbetar mycket med personliga relationer och upparbetade nätverk i våra rekryteringar då vi vet att de flesta rekryteringar tillsätts genom aktivt arbete från vår sida. Vi väntar således inte passivt på ansökningar från en allt snabbare marknad där kunder måste ta snabbare beslut om attraktiva kandidater. 

För att säkerställa att vi verkligen presenterar och attaraherar rätt kandidater på varje uppdrag så måste uppdraget skötas unikt och specifikt. Varje kund är unik.