• Facebook
  • Social
  • Twitter

Rekryteringsprocess Onehire - Vi agerar och leverar

Vi har valt att dela upp vår rekryteringsprocess i ett antal olika delsteg som ger våra kunder viss insyn i hur vi arbetar och i vilka olika faser vi befinner oss i. Dock styr vi processen och kravställer våra kunder då marknaden har skiftat fullkomligt under senaste 5-6 åren med ett extremt tryck på specialistkompetenser och seniora chefsrekryteringar.

Genom hela rekryteringsprocessen så sätter vi tydliga milstolpar och arbetar nära våra kunder för att ge och få så mycket information uppdraget kräver. Det är exempelvis formulering av en gemensam kravprofil, om och var en annons skall publiceras och dess utformning, val av sociala medier, inflödet av kandidater mm.  Eller om det är ett searchuppdrag riktat mot en specifik grupp kandidater som kräver mycket diskret hantering och diskretion. Headhunting.

Vi arbetar mycket med personliga relationer och upparbetade nätverk i våra rekryteringar då vi vet att de flesta rekryteringar tillsätts genom aktivt arbete från vår sida. Vi väntar således inte passivt på ansökningar från en allt snabbare marknad där kunder måste ta snabbare beslut om attraktiva kandidater. Vi agerar därtill rekryteringsagenter för personer med högt eftertraktad kompetens och värde och som har tid att låta oss företräda vederbörande i samtliga aspekter i en karriärflytt som generellt är på ledningsgruppsnivå ex CEO, CFO, CTO, COO och övrig nyckelkompetens.

För att säkerställa att vi verkligen presenterar och attaraherar rätt kandidater på varje uppdrag så måste uppdraget skötas unikt och specifikt. Varje kund är unik. Vi chansar inte med vare sig kunder eller kandidater. Vi är experterna.