• Facebook
  • Social
  • Twitter

Om Onehire

Rekrytering & Konsulter

Onehire rekryterar specialister och chefer inom Teknik, Fastighet, Ekonomi & Marknad och har kontor i Göteborg (Sisjön) samt filialer i Stockholm och Malmö. Vi erbjuder både rekrytering, uthyrning av konsulter, search och headhunting. Skräddarsydda unika lösningar för varje kund.

Tillsammans har vi i företaget många års professionell erfarenhet av kvalificerade rekryterings- och  konsultuppdrag på både lokal och nationell nivå. Det kanske starkaste skälet till varför våra kunder väljer att arbeta med Onehire är att en kontaktperson hos oss ansvarar för hela rekryteringsprocessen.

Ett lyckat kunduppdrag bygger på ett starkt engagemang, personliga relationer, ödmjukhet och respekt.

Onehire - din rekryteringspartner

Läs om vad våra kunder säger