• Facebook
  • Social
  • Twitter

Arbetsledare (fler) till kraftigt växande Solkraft Sverige

Vår verksamhet inom nyckelfärdiga solcellsanläggningar fortsätter att växa och nu behöver vi ytterligare en erfaren Arbetsledare. Dina främsta uppgifter blir att strukturera, planera, samordna och leda det arbete som utförs av vår växande skara av egna montörer. Du ansvarar också för att för att förse våra underentreprenörer inom montage med rätt instruktioner och information för att de ska kunna utföra sina uppdrag med samma höga kvalitet som vårt eget team.

Vi söker dig som har +4 års erfarenhet som hantverkare, snickare i arbetsledande position (självklart elektriker) men det är den övergripande förståelsen för det totala utförandet av installation, byggnation och montage skall och det är därför vi önskar en arbetsledare med bredd av kunnande från bygg-och fastighetsbranschen. Samtidigt är det andra kompetenser vi efterfrågar mer och det är ledarskap och dagligen bygga vidare på den stolthet som finns inom bolaget. Vi alla säljer vid ett utförande och utan var och en av oss får vi inte den slutprodukten Solkraft levererar vid överlämnandet och där är personalens utförande och uppträdande helt avgörande.

Detta innebär att din roll är att agera föredömligt gentemot kunderna och hålla allas skärpa uppe. Att stötta och närvara vid 10-12 team med 4-5 personer i varje team kräver engagemang och våra montörer skall känna sig stolta för det magnifika arbete som utförs och då är erfarenheten med dokumentation, välformulerade offerter och korrekta och enkla avtal och du skall efter några månader inom bolaget känns personalens förtroende för att varje dag leda och fördela arbete och snabbt ta hand om eventuella frågor som kan komma från kunder eller myndigheter. Vi lär dig våra produkter och komponenter och vilja utvecklas och arbeta i en ledande position, vara en inspiratör och framåtsträvande. Din placering är på vårt huvudkontor i Mölndal och det är i härifrån du utför merparten av dina arbetsuppgifter. För att kunna leda montörernas arbete gör du även regelbundna besök ute i våra projekt, framför allt i Göteborgsregionen. Eftersom vårt geografiska marknadsområde ständigt växer bör du dock vara beredd på att arbetet emellanåt kan innebära tjänsteresor med hotellövernattningar.

 Tjänstebeskrivning :

• Säkerställa att våra uppdrag utförs med struktur, effektivitet, säkerhet och kvalitet.

• Utgöra en positiv, närvarande och inspirerande förebild för våra montörer, både på kontoret och ute på plats i våra projekt.

• Utbilda nya montörer i vårt arbetssätt och att fortbilda våra befintliga i linje med branschutvecklingen.

För att vara aktuell för tjänsten bör du ha:

• Mycket goda ledaregenskaper samt strukturerat arbetssätt som att planera och samordna.

• God datorvana eftersom arbetet till stor del inkluderar administrativt kontorsarbete. Stort säkerhetstänk och vara mån om att gällande bransch- och lagkrav efterföljs.

• En positiv inställning samt förmågan att bygga, utveckla och motivera dit team.

• En stark vilja att utvecklas i din yrkesroll och att växa tillsammans med oss. Pedagogisk förmåga att lära ut vårt arbetssätt och våra metoder

• B-körkort, god svenska och önskvärt engelska.

Vi ställer höga krav på dina förkunskaper och ledaregenskaper men erbjuder dig givetvis utbildning i Solkraft Sveriges specifika arbetssätt, vårt kunderbjudande och den värdegrund som är nyckeln till vår framgång. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Rekryteringen sker fortlöpande och vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt. Välkomna att söka och notera att processen tar tid och det är för att få ett så bra urval som möjligt. Så vänligen respektera tjänstens betydelse och att inga undantag sker. Tror du på dig själv behöver du inte ringa såvida det inte är av betydande karaktär. Så sök men gör det så du gör dig själv rättvisa och en god beskrivning om dig som person. Tekniken förutsätter vi finns där.

Om Onehire

Denna rekrytering sköts av rekryteringsföretaget Onehire AB och samtliga frågor rörande tjänsten hänvisas till ansvarig rekryterare Jacob Hjalmarson. Din ansökan skall innehålla ditt senaste CV som skall vara tydligt och i kronologisk ordning. Ditt personliga brev bör innehålla mogna tankar om varför du har goda förutsättningar för tjänsten. Därtill en kortare beskrivning om dig och vi betonar att ansökningar enbart sker via vår hemsida och det pga strängare personregister och GDPR. Onehire erbjuder exklusiv rekrytering, uthyrning av konsulter på långa uppdrag, interim, dold search och professionell Headhunting.

Onehire AB- din rekryteringspartner.

Kontaktperson(er)

Jacob Hjalmarson
jacob.hjalmarson@onehire.se

Publiceringsdatum

2019-10-16