• Facebook
  • Social
  • Twitter

Registrering av CV / Spontanansökan Onehire

Registrering av CV / Spontanansökan Onehire

Vi tar gärna emot spontana registreringar av CV:n men kräver då även ett kompletterande personligt brev som ger oss en tydlig bild om vem Du är som person, vilken tjänsteinriktning Du har och vad Du har för löneanspråk. Vi vill se helheten.

En spontan registrering av Ditt CV via vår hemsida betraktas ej som en formell ansökan till en utannonserad tjänst men kan bli aktuell genom sökningar som sker i vår egen databas. Kontakt sker givetvis med vederbörande innan en process inleds med tredje part. Observera att ansökningar per mejl inte kommer att hanteras eller besvaras. 

Vänligen notera att hos Onehire kan Du antingen arbeta som underkonsult, anställd konsult (tidsbegränsat) eller högst sannolikt bli rekryterad direkt till någon av våra kunder. Konsultuppdrag, pris och tidslängd varierar starkt mellan kunder samt vilken geografisk placering dessa kunder har. 

Efter Din registrering via vår hemsida får Du gärna påkalla vår uppmärksamhet genom ett kort meddelande till info@onehire.se

Dina personliga uppgifter hanteras strikt konfidentiellt, med stor hänsyn och respekt och med full diskretion i enlighet med Onehires integritetspolicy därtill gällande svensk lagstiftning. 

Välkommen till Onehire!

Onehire accepts applications and other documents regarding employment only through our website. 

 

Kontaktperson(er)

Jacob Hjalmarson
jacob.hjalmarson@onehire.se

Publiceringsdatum

2019-10-16